Splittringer

Med splittringer er det greit å tenke smått. Gå alltid for den minste størrelsen dersom målet er en god presentasjon. Mustads splittringer er konstruert med stor presisjon og materialer av høy kvalitet.

Round Split Ring product shot
$29.00 +

Round Split Ring

Material
Nickel
Stainless Split Rings product shot
$39.00 +

Stainless Split Rings

Material
Stainless Steel

Cart

An error occured, please try to refresh the page