CL-RIG14-4-10

Teaser Rig

Mustads ferdiglagde hekler består av våre egne kroker og sterk og pålitelige mono sene. Alle våre rigger er utviklet med tanke på riktig størrelsesforhold mellom kroken og senen for å oppnå maks styrke og holdbarhet

Denne riggen består av 5 kroker med fiskeimitasjoner av plast med store øyne.Krokstørrelse 4, 20lbs hovedline og 17lbs opphengere

    Advarsler

    ADVARSEL: Dette produktet kan eksponere deg for kjemikalier som i California er kjent for å forårsake kreft og reproduktive utfordringer – www.P65Warnings.ca.gov

    Sabikis

    Red Piscator Rig product shot
    $39.00

    Red Piscator Rig

    Material
    RED
    Green Piscator Rig product shot
    $39.00

    Green Piscator Rig

    Material
    G
    Teaser Rig product shot
    $39.00

    Teaser Rig

    Cart

    An error occured, please try to refresh the page