Running River Rena

Anders Stensås med følge tar fatt på vakre Rena.

Renaelva er regnet som en av de mest attraktive elvene i Norge. De lange stilleflytende partiene i elva skaper perfekte tørrfluestrømmer som huser stor fisk – det er tatt ørret i Rena på over 7 kilo. På strekningen mellom Storsjødammen og Rødhammeren er det etablert en egen fluefiskesone som utgjør en strekning på omlag 5 km, hvor det kun er tillatt med klassisk fluefiske der selve snøret utgjør kastevekten.

Cart

An error occured, please try to refresh the page